BLUE TECHNOLOGY Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Blue Technology poprzez udział w międzynarodowych targach

 

Celem projektu jest wprowadzenie przez firmę Blue Technology na rynek międzynarodowy swoich kluczowych produktów:

  • oprogramowania VR: aplikacje (gry) wykorzystujące wirtualną rzeczywistość
  • sprzętu VR: laptopy i desktopy

Cel zostanie osiągnięty dzięki działaniom w ramach programu promocji branży IT/ICT prowadzonych na następujących rynkach:

  • USA
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Korea Południowa
  • Japonia

Projekt zakłada udział Wnioskodawcy w 9 międzynarodowych imprezach targowych. Przy okazji uczestnictwa w targach zrealizowane zostaną następujące działania promocyjne:

  • nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane
  • przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych
  • produkcja i emisja spotów informacyjno-promocyjnych

Dla pełnego wykorzystania potencjału powyższych działań Wnioskodawca skorzysta z usługi doradczej i szkoleniowej w zakresie przygotowania wejścia na rynek USA oraz zorganizuje wyjazdową misję gospodarczą przy okazji targów G-STAR Pusan.

Udział w zagranicznych imprezach wystawienniczych pozwoli na promocję innowacyjnych i konkurencyjnych produktów Wnioskodawcy, co przyczyni się do zwiększenia liczby zagranicznych kontrahentów, wzrost przychodu przedsiębiorstwa i zwiększenie wolumenu eksportu.

Wydatki ogółem: 1 119 918.99 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 916 952.50 PLN

Dofinansowanie: 65.00%

Dofinansowanie projektu z UE: 596 019.11 PLN